Kontakt

100 rokov Gymnázia M. M. Hodžu

Vo februári 2019 uplynie sto rokov od zriadenia Hodžovho štátneho reálneho gymnázia v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktorého pokračovateľom je súčasné Gymnázium Michala Miloslava Hodžu. Výstava realizovaná pri tejto príležitosti návštevníkom priblíži vznik a vývoj tejto inštitúcie. Jej prvú sídelnú budovu na vtedajšom Nižnom Huštáku v období, keď vyučovacím jazykom bývala maďarčina, po premiestnenie do novej budovy na dnešnej Hodžovej ulici, až po jej postupnú modernizáciu. Predstavu o štúdiu na v minulosti známom  "najťažšom gymnáziu" priblíži a spomienky jej absolventov, medzi ktorými boli mnohé významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.