Kontakt

Apokalypsa v Karpatoch

Na jar 1944 mala československá jednotka v ZSSR za sebou obranné boje o Charkov, oslobodenie Kyjeva a zimné boje na pravobrežnej Ukrajine. Za obdobie dvoch rokov jej veľkosť postupne narástla z poľného práporu až na pešiu brigádu. Oslobodenie oblasti Volyne s obyvateľstvom tvoreným etnickými Čechmi a prechod časti 1. slovenskej pešej divízie na sovietsku stranu začiatkom roku 1944 umožnili popri jestvujúcej 1. brigáde sformovať 2. čs. paradesantnú, 3. čs. brigádu a tankovú brigádu, čím sa československá jednotka na Východe zmenila na 1. československý zbor o sile 16 000 vojakov. Veliteľom zboru sa stal brigádny generál Jan Kratochvíl, ktorý do ZSSR prišiel z Veľkej Británie; náčelníkom štábu bol Bohumír Lomský a veliteľmi brigád sa stali plukovníci Svoboda, Přikryl a Střelka.

Napriek neukončenému výcviku sa koncom leta 1944 1. čs. zbor začal presúvať juhovýchodným Poľskom smerom ku frontovej línii. Sovietske velenie plánovalo s nasadením československých vojakov najskôr smerom na Podkarpatskú Rus a neskôr, podľa vývoja situácie, aj na vlastnom československom území. Situácia sa náhle zdramatizovala, keď na Slovensku vypuklo 29. augusta 1944 Povstanie. V snahe využiť situáciu dostala 38. armáda gen. Moskalenka za úlohu prelomiť nemeckú obranu v šírke niekoľkých desiatok kilometrov v oblasti mesta Krosno, prekonať karpatský hrebeň v oblasti Duklianskeho priesmyku a spojiť sa s povstaleckými jednotkami na východoslovenskom území. Cieľom operácie bolo za päť dní dosiahnuť Prešov. 1. československý zbor bol obratom zaradený do 38. armády a jeho úlohou bolo útočiť v zostave sovietskych divízií pozdĺž hlavnej komunikácie v smere Krosno - Dukla - Dukliansky priesmyk.

Prielom cez Karpaty sa však zmenil z očakávanej bleskovej operácie na dvojmesačné krvavé ťaženie v horskom teréne, kedy sa sovietske a československé jednotky namáhavo a za veľkých strát prebíjali cez sedem priečnych karpatských hrebeňov, urputne hájených nemeckými divíziami 1. tankovej armády generála Heinriciho. Naši vojaci dosiahli československú hranicu až po štyroch týždňoch ťažkých bojov 6. októbra 1944. Po ďalšom mesiaci bojov na slovenskom území vykrvácaný československý zbor dosiahol rieku Ondava, kde prešiel do obrany. Pojmy ako Machnówka a Wrócanka, kóta 534, Hyrowa hora, Zyndranowa či výšina Obšár zostali natrvalo zapísané v bojových denníkoch brigád a v pamäti vojakov, ktorí boje v Karpatoch prežili.

Ku 69. výročiu Karpatsko-duklianskej operácie a takmer presne na deň, kedy 1. československý zbor prekročil štátne hranice v oblasti Duklianskeho priesmyku, pripravilo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši prednášku o jej priebehu pre odbornú aj širokú verejnosť. Prečo 38. armáda dosiahla Prešov až po 4 mesiacoch namiesto plánovaných piatich dní, koľko z krvavých strát možno pripísať sovietskemu vrchnému veleniu a koľko chybám československých štábov a veliteľov, aká bola bojová hodnota československých vojakov v porovnaní so sovietskymi jednotkami a ako dnes vyzerajú miesta, kadiaľ viedla cesta našich vojakov do vlasti sú témy, ktorým sa bude prednáška venovať. História dvoch mesiacov krvavých a vyčerpávajúcich bojov 1. čs. zboru v Karpatoch bude ilustrovaná množstvom doteraz nezverejnených archívnych fotografií a dokumentárnych filmových záznamov. Prednáška s názvom „Apokalypsa v Karpatoch - československí vojaci v Karpatsko-duklianskej operácii“ sa bude konať v utorok 8. októbra 2013 v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši o 16.00 h.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.