Kontakt

Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny

Tak počas prvej, ako aj druhej svetovej vojny vznikli na západnom aj východnom fronte vojenské
jednotky zložené z občanov budúceho alebo bývalého Československa. Paradoxom je, že v každom z
týchto prípadov išlo o boj exilových bojovníkov proti mocnostiam, ktorých súčasťou bola ich samotná
vlasť; Rakúsko-Uhorsko v prvej a nacistické Nemecko v druhej svetovej vojne. Za prvej svetovej
vojny to bola Rota Nazdar vo Francúzsku a čs. légie v Rusku, o 25 rokov neskôr 1. čs. samostatný
poľný prápor v Sovietskom zväze a 1. československá zmiešaná brigáda vo Veľkej Británii.

Osudy a pôsobenie niekoľkých tisícok Čechoslovákov na Západe počas druhej svetovej vojny však nie
sú na Slovensku príliš známe. Jednak ich činnosť a zásluhy boli po vojne desiatky rokov zľahčované
a zamlčiavané, jednak zastúpenie Slovákov v západnej čs. armáde bolo sotva desatinové. Taktiež
bojové nasadenie „Západniarov“ – Sýria, severoafrická púšť či atlantické pobrežie okolo francúzskeho
Dunkirku – je pre nás podstatne exotickejšie než Dukla, Liptovský Sv. Mikuláš či hrebene Malej
Fatry, kde bojoval 1. čs. armádny zbor prichádzajúci z Východu.

Anabáza utečencov z protektorátu a 1. Slovenskej republiky na Západ, ich sformovanie a bojové
nasadenie v druhej svetovej vojne nie je však o nič menej zaujímavé než osudy ich spolubojovníkov
na Východe. Namiesto niekoľkých tisícok československých ilegálnych emigrantov v roku 1940,
spočiatku demoralizovaných slabosťou a porážkou Francúzska, sa počas vojny zjavia úspešní
obrancovia severoafrickej pevnosti Tobruk, vynikajúci stíhači a posádky britských bombardérov,
odhodlaní parašutisti pripravení k výsadkom do okupovaného Protekorátu a vo Veľkej Británii
vycvičená a dobre vyzbrojená brigáda, ktorej obrnené jednotky ku sklonku vojny prestáli polročné
nasadenie proti mnohonásobne väčším nemeckým silám obkľúčeným v Dunkirku a po jej skončení
sa so cťou zúčastnili slávnostnej víťaznej prehliadky v Prahe. Takisto nemožno zabúdať na našich
dôstojníkov zo Západu, ktorí dobrovoľne prešli ku čs. jednotke v Sovietskom zväze: pplk. Klapálek,
v roku 1941 veliteľ Čs. pešieho práporu 11 na Blízkom Východe, o štyri roky neskôr velil 3.
československej samostatnej brigáde v bojoch pri Liptovskom Sv. Mikuláši.

Pre pripomenutie tejto zaujímavej kapitoly našich vojenských dejín pripravilo Múzeum Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Klubom priateľov vojenskej histórie Slovenska prednášku
pre odbornú aj širokú verejnosť. História formovania a nasadenia našich vojakov na Západe bude
dokumentovaná množstvom fotografií a historických filmových záznamov. Prednáška s názvom
„Československí vojaci v západnom odboji počas druhej svetovej vojny“ sa konala vo štvrtok
4. apríla 2013 v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši o 16.00 h.

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.