Kontakt

Dva vzácne zbierkové predmety zo zbierok múzea sa budú vďaka grantom reštaurovať

Dva mimoriadne vzácne predmety zo zbierkového fondu nášho múzea sa už čoskoro dostanú do rúk renomovaných reštaurátoriek. Súvisiace projekty na reštaurovanie portrétu Pongráca II. a secesného detského kočíka získali finančnú podporu Fondu na podporu umenia v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

Poškodené torzo detského kočíka z roku 1910 pochádza z rodiny Mateja Žuffu a v zbierkovom fonde Múzea Janka Kráľa je už 15 rokov. „Výsledkom niekoľkomesačného úsilia dvojice bratislavských reštaurátoriek bude zreštaurovaný unikátny príklad dobového vkusu dokumentujúci históriu jednej z významných liptovsko mikulášskych priemyselníckych rodín,“ spresnila etnografka Ľubica Rybárska.

Portrét Pongráca II., najvýznamnejšieho príslušníka rodu Pongrácovcov, zakúpilo mestské múzeum predvlani ako dielo neznámeho autora z obdobia okolo roku 1710. „Odborný reštaurátorský zásah mu prinavráti hmotnú podstatu a umeleckohistorickú hodnotu,“ dodala kurátorka Iveta Blažeková. Expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš tak bude už na jar budúceho roka bohatšia a pestrejšia práve o spomínaný zreštaurovaný portrét. Samotný proces reštaurovania vzácneho obrazu potom predstaví príležitostné podujatie Pongrácovci – zemiansky rod zo Svätého Mikuláša.

Jaroslav Hric

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.