Kontakt

Filmári v múzeu

Prvú júnovú stredu v expozícii Múzea Janka Kráľa Tatrín a Žiadosti slovenského národa ožili dejiny. Na svoju faru sa vrátil Michal Miloslav Hodža, nechýbali ani Ľudovít Štúr a Jozef Miloslav Hurban a ich generační súputníci. Na Hodžovej fare sa stretli na zakladajúcej tatrínskej sednici. 

Inscenáciu historických udalostí v priestoroch, v ktorých sa odohrali, pripravil filmársky štáb RTVS na základe scenára Jána Ľachkého a pod režisérskou taktovkou Silvestra Lavríka. Vznikli tak zábery do polohraného dokumentárneho filmu Sola scriptura. Pripravovaný dokument je tretím dielom trilógie o dejinách evanjelickej cirkvi na našom území. Prvé dva diely mapovali obdobie od počiatkov reformácie po Žilinskú synodu (Sola gratia) a obdobie protireformácie končiace vyhlásením tolerančného patentu (Sola fide). Záverečný diel sa odohráva v rokoch 1781 – 1859, teda i na pozadí národného obrodenia a snáh o kodifikáciu spisovného jazyka.

Štyridsaťčlenný filmársky štáb strávil v Liptovskom Mikuláši druhý z desiatich filmovacích dní. Protagonistov mikulášskeho natáčania, M. M. Hodžu a Ľ. Štúra, presvedčivo stvárnili Daniel Baláž (zborový farár zo Sv. Kríža) a Ján Mojzsis (smrečiansky zborový farár). Do komparzu filmári taktiež angažovali liptovských ochotníckych hercov.

Ako nám prezradil dramaturg RTVS a spolutvorca trilógie Miloslav Gdovin, film Sola scriptura odvysiela STV 2 v deň pamiatky reformácie - 31. októbra 2012.

-zun-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.