Kontakt

Fotografie spolku Tatran

Jeden z najstarších spevokolov na Slovensku vznikol v Liptovskom Mikuláši pred 140 rokmi, 28. januára 1971. Stanovy mal úradne potvrdené 16. apríla 1873. Pri jeho zrode stál učiteľ Karol Ruppeldt. Úspešne ho viedol 30 rokov. Základ repertoáru tvorili ľudové piesne, neskôr ich úpravy i svetová zborová tvorba. Členovia Tatrana, príslušníci národne orientovaných mikulášskych rodín Janoškovcov, Pálkovcov, Stodolovcov, Lackovcov a iných účinkovali aj na zábavných večierkoch a v divadelných predstaveniach. S úspechom inscenovali Ibsenovu Noru (1913). Pri 40. výročí vzniku spolku uviedli kantátu Viliama Figuša-Bystrého Slovenská pieseň na text Pavla O. Hviezdoslava.

Vysokú kvalitu spevokolu udržali aj Ruppedtovi nástupcovia, jeho syn Miloš Ruppeldt, Václav Vraný, ktorý viedol aj tamburášsky zbor Tatrana. Od roku 1908 spevokol viedol učiteľ Pavel Gallo. Ten spolok oživil, ale po jeho odchode z Mikuláša v roku 1919 sa spevokol rozpadol. Definitívne sa odmlčal po oslavách 60. výročia založenia Tatrana, ktoré sa konali 11. decembra 1933.

V roku 1967 na jeho tradície nadviazal Okresný učiteľský spevácky zbor Tatran.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.