Kontakt

Fotoreportáž z reštaurovania lampy MUDr. Pavla Straussa

Mosadzná interiérová lampa z pozostalosti mikulášskeho rodáka, lekára, spisovateľa a filozofa Pavla Straussa (1912 - 1994) pribudla do zbierok múzea v roku 2008, a to darom od Straussovho syna MUDr. Jozefa Straussa. Do múzejného depozitára putovala spolu s mobiliárom, ktorý bol súčasťou zariadenia Straussovho nitrianskeho bytu, a rozsiahlou knižnicou, ktorá obsahuje celkovo 1329 zväzkov kníh.

Časť straussovskej zbierky, vrátane vzácnej lampy, bude od 17. novembra 2012 do 9. januára 2013 prezentovaná na výstave Pavol Strauss – človek pre nikoho, človek pre všetkých, ktorú Múzeum Janka Kráľa pripravilo pri príležitosti Straussovej nedožitej storočnice.

Lampa, ktorú si Pavol Strauss do Nitry priniesol pravdepodobne zo starorodičovského domu, bola zo všetkých predmetov zbierky poznačená svojím vekom najviditeľnejšie. A preto pred svojou výstavnou prezentáciou putovala do konzervátorskej dielne. Jej kovové časti prešli konzervátorským ošetrením (odhrdzenie, čistenie, fixácia) a značne poškodené tienidlo úplnou obnovou. Torzo pôvodného tienidla z impregnovaného papiera bolo nahradené tienidlom kompletným, zhotoveným z materiálu kvalitatívne blízkeho originálu. Zábery z tohto zaujímavého procesu vám ponúkame v pripojenej fotoreportáži.

-zun-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.