Kontakt

Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov

Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov

Pred 195. rokmi sa v Liptovskom  Mikuláši narodil, podľa slov Ľudovíta Štúra, najgeniálnejší štúrovský básnik, podľa literárnych historikov osobnosť európskeho romantizmu rovnakého významu ako Petőfi, Mickiewicz či Byron, mikulášsky rodák, Janko Kráľ.  

Jeho účinkovanie nám dodnes pripomínajú budovy v historickom centre mesta. V blízkosti múzea sa nachádza miesto jeho narodenia, dnes už prestavaná budova za Manderláčikom oproti Liptáčiku. Unikátna expozícia na Námestí Žiadostí slovenského národa je svedkom toho, ako v niekdajšej evanjelickej fare vznikol spolok Tatrín, svojho času najväčší spolok Slovákov, na ktorého založení sa podieľal aj Janko Kráľ. Jeho meno nesie aj naše múzeum – Múzeum Janka Kráľa, ktoré sa ako jediné môže pochváliť dobovým nábytkom pochádzajúcim z pozostalosti rodiny Kráľovcov.

Je známe, že autentický portrét básnika sa nezachoval. Umelci sa po mnohé roky inšpirovali portrétom jeho syna Mladena, ktorý sa vraj na svojho otca najviac ponášal. V zbierkach múzea sa nachádzajú viaceré portréty mikulášskych umelcov, maliara Janka Alexyho, sochára Alfonza Gromu, ktorí sa opierali o spomienky jeho vnúčat a súčasníkov.  Svojím dielom, aj keď s dávkou fantázie, priblížili podobu najrevolučnejšieho básnika svojej doby. 

Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 195 výročia narodenia básnika vyhlasuje výtvarnú súťaž, ktorou vyzýva liptovských umelcov, aby svojou tvorbou povzbudili záujem verejnosti o túto výnimočnú osobnosť.

 

Pravidlá súťaže

1.Súťaž prebieha od 1. februára 2017 do 16. apríla 2017.

2. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a stredných škôl spolu s neprofesionálnymi výtvarníkmi z Liptova vo veku nad 18 rokov v samostatných súťažných kategóriách.

3. Jeden autor sa môže do súťaže zapojiť jednou súťažnou prácou.

     V kategóriách žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ akceptujeme skupinové výtvarné práce.

4. Vyhlasovateľ akceptuje ľubovoľnú plošnú výtvarnú techniku prác, pričom maximálny    stanovený formát je A2.

     V prípade skupinových prác žiakov ZŠ, SŠ a ZUŠ formát nie je obmedzený.

5. Označené výtvarné práce je potrebné zaslať alebo doručiť osobne do 16.4. 2017 na adresu Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš 03101.

Obálku označte heslom:  Janko Kráľ očami liptovských výtvarníkov

5. Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení 24. apríla 2017 na otvorení výstavy v expozícii Múzea Janka kráľa na Námestí osloboditeľov.

Kontakt: PaedDr. Katarína Verešová, 0902 622 536

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.