Kontakt

Múzejníci v Markíze

V stredu 20. 3. 2013 boli pracovníci Liptovského múzea, Múzea Janka Kráľa a zástupca mesta Liptovský Mikuláš vo vysielaní relácie Teleráno TV Markíza. Témou ich vystúpení bolo 300. výročie popravy legendárneho zbojníka Juraja Jánošíka v Liptovskom Mikuláši, ktoré si tento rok pripomíname sériou podujatí organizovaných kultúrnymi inštitúciami v našom meste. Televízny vstup bol pozvánkou na podujatia v piatok 22. marca 2013, kedy mesto Liptovský Mikuláš ožije vystúpeniami a scénami zo života Jánošíka až po jeho popravu, pripravenými pracovníkmi Liptovského múzea v Ružomberku, a otvorením výstavy Múzea Janka Kráľa Jánošík, karpatský zbojník v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.

Liptovské múzeum reprezentovali v Markíze Karol Dzuriak, Jirko Přibyl, Zdenko Bubniak, Múzeum Janka Kráľa autorka výstavy Ružena Antolová a mesto Litovský Mikuláš Miroslav Parobek.

-ra-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.