Kontakt

Núdzové pristátie lietadla

V stredu 7. decembra sa v Múzeu Janka Kráľa uskutočnilo podujatie venované udalosti, ktorá sa v našom meste odohrala pred 67 rokmi, pred koncom druhej svetovej vojny. Pamiatkou na túto udalosť je nepriestrelná vesta člena posádky tohto lietadla, ktorá je súčasťou stálej expozície múzea Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš. Prostredníctvom vesty, jej nálezcovi, priamemu svedkovi tejto udalosti Ing. Pavlovi Chrapčiakovi a prostredníctvom prezentácie výskumov amatérskeho historika RNDr. Jaroslava Bohuša CSc. sme rekonštruovali príbeh posádky letu amerického bombardéra, ktorý po zostrelení núdzovo pristál na Háji nad Liptovským Mikulášom.

Bombardér Liberator B – 24 patril k 15. leteckej armáde USA a jej 464. bombardovacej skupine, ktorá mala základňu v Talianskej Pantanelle. Pri bombardovaní cieľa, ktorou bola rafinéria minerálnych olejov na území Poľska (vtedajší názov Blechhammer – asi 50 km severozápadne od Katowíc),  lietadlo dostalo zásah z protilietadlového kanóna. S poškodeným motorom nemalo nádej na návrat do Talianska a preto sa snažilo núdzovo pristáť. Podarilo sa mu to v Liptovskom Mikuláši na Stráňach na Háji. Členovia posádky lietadla postupne padákmi vyskakovali nad územím Liptova, počnúc Bešeňovou, Partizánskou Ľupčou, Hornými Malatínami, Gôtovanmi a Liptovským Mikulášom. Poslední dvaja letci, z ktorých jeden bol zranený, núdzovo pristáli na návrší v tesnej blízkosti nášho mesta. Pri „tvrdom“ pristatí sa ľahšie zranil aj navigátor, ktorý v tejto konečnej fáze lietadlo pilotoval. Dostali sa do nemeckého zajatia a zranených ošetrili v nemeckej poľnej nemocnici, ktorá bola umiestnená v prízemí mikulášskeho gymnázia. Celá desaťčlenná posádka lietadla túto udalosť, o ktorej sa donedávna hovorilo ako o havárii, prežila. Po rôznych peripetiách, nemeckom zajatí, ukrývaní v partizánskych skupinách sa napokon vrátili do USA. Ešte dnes žijú v našom meste pamätníci tejto udalosti, niektorí z nich dodnes uchovávajú časti z lietadla, ktoré následne Nemci zničili a materiál z miesta činu odviezli.

Význam výskumu RNDr. Bohuša k osvetleniu tejto časti mikulášskej histórie je nesporný. Vychádza z dokumentov, ktoré podrobne opisujú udalosť a ku ktorým sa dostal po odtajnení amerických vojnových archívov prostredníctvom internetu, ako i z vysokej znalosti vojnového letectva, správania sa letcov, vojenských spravodajstiev. Pátral v spolupráci s Ing. Chrapčiakom aj na mieste udalosti a priniesol ukážky z roztaveného lietadla. Hľadal v dokumentoch mikulášskej nemocnice, kde sa predpokladalo, že amerického letca ošetrili. Žiaden záznam nenašiel, napriek tomu, že MUDr. Murín v tom čase presne zaznamenával každého pacienta, a tak potvrdil ošetrenie v nemeckej poľnej nemocnici.

Súčasťou rozprávania RNDr. Bohuša bola prezentácia dokumentov z amerického vojnového archívu, výpovede letcov, ktoré zaznamenávali po udalosti spravodajcovia ako i výpovede letcov z iných lietadlách, ktoré naposledy videli toto lietadlo. Všetky správy v dokumentoch jednoznačne hovoria o stratenom lietadle v odpoludňajších hodinách 2. decembra 1944 v Liptovskom Mikuláši. Bolo pekné počasie, nebol sneh a to je dôvod prečo pamätníci nechcú uveriť tomuto termínu. Meteorologické pozorovania sa v tom čase v Liptove, ale i širšom okolí nerobili, napriek tomu meteorológovia pripúšťajú, že po novembrových mrazoch, prichádzajú decembrové oteplenia.

Skutočnosť, že podujatie bolo úspešné, potvrdzuje veľký záujem návštevníkov všetkých vekových kategórií nielen domácich, ale i celého Liptova. Oslovilo odborníkov i laikov, priateľov vojenskej histórie z Ružomberka, pamätníkov, ktorí živo a zanietene diskutovali, vyslovovali svoje názory. Je dobré, že takého veci sa dejú a že sa aj prostredníctvom nich posúva úroveň nášho poznania dopredu. To bolo zámerom tohto podujatia a ja osobne sa veľmi teším, že s nadšencom pre túto časť mikulášskej histórie ako je RNDr. Jaroslav Bohuš, sa to podarilo.

Ružena  Antolová

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.