Kontakt

O Jánošíkov dukát

Súčasťou série podujatí, ktorými si v Liptovskom Mikuláši pripomínáme 300. výročie popravy zbojníka, ktorý sa stal najväčšou zbojníckou legendou v Karpatoch, je tiež vyhlásenie výtvarnej súťaže O Jánošíkov dukát.

 

Propozície súťaže

Téma: Jánošík, liptovský lúpežník

Forma súťaže:          Individuálna súťaž žiakov I. a II. stupňa ZŠ a žiakov ZUŠ

Kategórie:                 I. kategória: žiaci 1. - 4. roč.  

                                   II. kategória: žiaci 5. – 9. roč.

Technika výtvarného prejavu: kresba, maľba, grafika, koláž, kombinované plošné techniky

 Formát:                     A4, A3, A2

Podmienky súťaže:

Práce označené menom a priezviskom žiaka, názvom školy a ročníka na zadnej strane je potrebné doručiť do Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši alebo do Liptovského múzea v Ružomberku do 7. júna 2013 do 16.00 hod.

Termín uzávierky súťaže:              7. jún 2013 do 16.00 hod.

Miesta doručenia výtvarných prác:                     

Liptovský Mikuláš:  Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31

Ružomberok:  Liptovské múzeum, Š. N. Hýroša 10

Vyhodnotenie:

Vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy najlepších prác sa uskutoční 20. júna 2013 o 10.00 hod. vo vestibule Mestského úradu na Štúrovej ulici 1989 v Liptovskom Mikuláši. Všetci účastníci súťaže získajú dukát Jánošík - 300 rokov legendy. Najlepšie práce budú ocenené. Výstava potrvá do 30. augusta 2013.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.