Kontakt

Október s Ľudovítom Štúrom

"Kdo již necítí lidských prav v sobe, ten je ztratí, kdo si je šlapati dává, ten není jich hoden, kdo se sám nebrání, není hoden podpory a obrany jiných." (Ľudovít Štúr)

Presne pred dvesto rokmi, 28. októbra 1815, sa narodila jedna z najväčších osobností moderných slovenských dejín, ĽUDOVÍT ŠTÚR.

Múzeum Janka Kráľa pri tejto príležitosti pripravilo podujatia pre všetky vekové kategórie návštevníkov, ktorých cieľom je priblížiť Ľudovíta Štúra nielen ako politika, filozofa, jazykovedca, básnika, redaktora a pedagóga, ale aj ako priateľa, spolupracovníka a človeka, ktorý svojej myšlienke zasvätil celý život. Všestrannú Štúrovu osobnosť predstaví múzeum rôznymi formami – prostredníctvom odborných prednášok, prezentácií, tvorivých dielní i výstavy výtvarných prác v priestoroch starej Hodžovej fary, ktorú Štúr niekoľkokrát osobne navštívil. Stará fara je dnes múzejnou expozíciou, ktorá sprítomňuje stretnutia popredných osobností štúrovského hnutia u Michala Miloslava Hodžu a dokumentuje dôležité postavenie Liptovského Mikuláša ako strediska národného a politického života Slovákov v polovici 19. storočia.

V rámci oživenej tradície stretnutí na Starej fare sa v stredu 14. 10. 2015 stretneme s predsedom Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny PaedDr. Jánom Papugom, PhD., aby nám vo svojej prezentácii Portrét Ľudovíta Štúra priblížil život a dielo Ľudovíta Štúra, jeho prítomnosť v Liptovskom Mikuláši i jeho politický a kultúrny odkaz pre súčasnosť.

V nedeľu 25. 10. 2015 sa tatrínska expozícia otvorí pre rodiny s deťmi, aby sa spolu vydali na Štúr túr. Deti sa počas putovania Starou farou hravou formou dozvedia zaujímavosti zo života štúrovcov a v závere si budú môcť aj zasúťažiť.

Aj streda 28. 10. 2015 bude na Starej fare venovaná pamiatke Ľudovíta Štúra. V dopoludňajších hodinách bude slávnostne otvorená výstava Štúrovci, zostavená z víťazných prác výtvarnej súťaže, do ktorej sa od začiatku Roka Ľudovíta Štúra mohli zapojiť žiaci mikulášskych základných škôl. Popoludní sa v priestoroch Starej fary uskutoční prednáška odborného tajomníka Matice slovenskej, doc. PaedDr. Pavla Pareničku, CSc., s názvom Ľudovít Štúr, milovník života slovenského. Prednáška priblíži viaceré ťažiskové aspekty života a diela Ľudovíta Štúra, ako ho tradične poznáme v pozícii politika, jazykovedca, slavistu, novinára, básnika, ale osvetlí aj jeho menej známu vnútornú biografiu. Na základe nej predstaví Štúra aj ako syna, brata, priateľa a učiteľa, všimne si jeho vlastnosti, záľuby, životné postoje, lásky a žiale. Súčasťou podujatia bude predstavenie rovnomenného kalendára Matice slovenskej.

-kv-

Pozvánka 14. 10. 2015 - STIAHNUŤ JPG

Pozvánka 25. 10. 2015 - STIAHNUŤ JPG

Pozvánka 28. 10. 2015 - STIAHNUŤ JPG

Kultúrno-vzdelávacie podujatia Beseda s Alenou Stašíkovou Galvánkovou Známková tvorba venovaná udalostiam a osobnostiam mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov 130. výročie narodenia Martina Rázusa Tanec strún Pocta Zolovi Palugyayovi Veselé letné čítanie Retrotančiareň 2018 Mosty- gesharim Holokaust poraimos Srdce na dlani Al kanfej hašalom Rázusovie Vrbica Jonathans dive Noc v múzeu 2018 Veľká vojna Májové oslavy 2017 Noc múzeí a galérií 2017 Jozef Miloslav Hurban Festival múzeí Slovenska 2017 Biblia na známkach Posledná noc Jánošíkova Hakol bamachol - zevulun Retroparty Marína Hodžová Život pod osmanskou hrozbou Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Liptovský Mikuláš Vianoce u Rázusovcov Stretnutie s osobnosťami mesta Stretnutie s osobnosťami mesta Literárny pozdrav z Turca a Považia Stretnutie s osobnosťami mesta Recepty z krásnej literatúry Čas v nás Oslavy 100. výročia mikulášskych prvých májov Klavír pod arkádami Júlové koncerty v synagóge Augustové koncerty v synagóge Vernisáž výstavy Štefana Packu Cithara sanctorum - 380 rokov od jej prvého vydania Spomínanie na Soňu Kovačevičovú Uvedenie knihy Významní slovenskí právnici Hodža hovorí, počúvajme Vtáčí stromček 2016 Metamorfózy mikulášskeho námestia Nechaj sa zlapať! Pongrácovci - zemiansky rod z Liptovskej Ondrašovej a Svätého Mikuláša Z Hlbokého do Mikuláša Rázusovie Vrbica 2017 Retrotančiareň so Slovak Tango Piesne kráľa Dávida Holokaust poraimos MOSTY GESHARIM 2017 Zločin a trest Stretnutie u Rázusovcov vo Vrbici Móric August Beňovský December v Rázusovie dome Moje literárne poklady Sprievodca po cintorínoch Liptova Prezentácia bibliografie básnika Jozefa Daníka 170. výročie vyhlásenia Liptovských žiadostí Literárne ozveny Stretnutie s osobnosťami mesta Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Eduard Penkala Albert Škarvan Areál piety na Háji - 55 rokov od otvorenia V Rázusovie uličke 2016 Noc v múzeu 2016 Slečinka Uličných Dejiny sirotincov v Liptove Retotančiareň 2016 Náš pán učiteľ To je vojna! K pôvodu liptovských Kernovcov Alojz Lutonský Vtáčí stromček 2015 Október s Ľudovítom Štúrom Harminc a Mikuláš Rok Ľudovíta Štúra - ponuka prednášok Augustové koncerty v synagóge Tvorivé dielne s Esther Shilo V synagóge vystúpi folklórny súbor z Izraela Pocta obetiam V Rázusovie uličke 2015 Ponuka prednášok v synagóge Kvarteto AndreaS: Zrkadlo bolesti Noc v múzeu u Rázusovcov Jar Adely Ostrolúckej Oslavy 70. výročia konca 2. svetovej vojny 62 dní bojov o Liptovský Mikuláš 70. výročie oslobodenia mesta Mikulášski seniori sa dozvedeli viac o Jánošíkovi O horskej záchrane v ZS DDS Tvorivo vo svete hračiek Hrnčiarstvo hrou Spomienka na Júliusa Lenka Liptovský Mikuláš vo Veľkej vojne Uvedenie knihy profesora Uličného Liptovská kaviareň 2014 Spojeneckí výsadkári v roku 1944 Októbrové soirée s Dušanom Pálkom Návraty: Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Augustové koncerty v synagóge Prezentácia SNP v strednom a hornom Liptove Oslavy 70. výročia SNP Retrotančiareň 2014 Letné kino 2014 Derniéra Nicolausfilm 35-31 Rázusovie Vrbica 2014 Noc v múzeu 2014 V Rázusovie uličke 2014 Stopy Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši Oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom Janko Kráľ - život a dielo v obrazoch Filmová hodinka s Nicolausfilmom Po stopách R. Vrbu a A. Wetzlera Jánošík v regionálnej výchove Československí vojaci v boji o Liptovský Mikuláš Janko Alexy Oživená história Liptovská kaviareň 2013 Zbojníctvo na Slovensku Stretnutia s MR Apokalypsa v Karpatoch August 1968 v Liptovskom Mikuláši Otvorenie zrekonštruovanej Mikulášskej mučiarne a uvedenie publikácie Jánošík - od skutočnosti k legende Letný filmový klub Juniáles 2013 Noc v múzeu s Jánošíkom Otĺkaj sa píšťalôčka Oslavy dňa víťazstva nad fašizmom Retroklub: Výlety, výlety... Derniéra výstavy Martin Martinček Čs. vojaci v západnom odboji počas II.sv. vojny Oslavy 68. výročia oslobodenia mesta Ivan Stodola - lekár, spisovateľ, humanista z LM Oživená história - II. ročník výstavy Vernisáž výstavy Martin Martinček Vtáčí stromček 2012 Z počiatkov mikulášskeho lyžovania Inaugurácia známky Pavla Socháňa Drotári v Rázusovie dome Liptovská kaviareň 2012 Vernisáž výstavy Pavol Strauss Cenoty - záhadné jaskyne Mayov Mosty Gesharim 2012 Retroklub: Športové všeličo Celebrity s.r.o. Ľadová história - tvorivé dielne Rozprávka o hlúpej žene Koncert v synagóge Vernisáž výstavy Slávne vily Slovenska Ako sa Mikuláš stoličným mestom stal Vernisáž výstavy Ľadová história Holokaust... a čo bolo potom? Zbohom storočie Bitka pri Vavrišove Rázusovie Vrbica Pietne stretnutie Noc v múzeu 2012 1.ČSAZ a oslobodenie L. Mikuláša Najkrajšie české a slovenské detské knihy Oslavy 67. výročia víťazstva nad fašizmom Týždeň Janka Kráľa Vivat G. Tranoscius Retroklub Železnô Derniéra Z potuliek po svete Oživená história Derniéra výstavy V salóne Osobnosti LM na známkach Od Lucie do Vianoc Núdzové pristátie lietadla Podujatia pre základné školy Osobnosti mesta na známkach Mosty Gesharim 2011 Derniéra výstavy Bonbóniky Ladislav Hanus Ježko a líška Najstaršie dejiny L. Mikuláša Taký bol Lipt. sv. Mikuláš Rázusovie Vrbica Hračky od starkých Deň v múzeu Noc v múzeu 2011 Spomienka na Janka Kráľa Tajomstvá Veľkej noci Rozprávanie o knihách Liptova Rázusovie vtáčatá Ženy v dejinách mesta II. Stretnutie s Johnom Palkom Ženy v dejinách mesta Výlety s Milošom Janoškom Sprievodca po Vrbickom Cintoríne
 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.