Kontakt

Pamätná tabuľa Ján Levoslav Bella

Umiestnenie: Belopotockého ulica 6 (Katolícky dom)

Text: TU SA NARODIL / JÁN LEVOSLAV BELLA / 1843 - 1936 / HUDOBNÝ SKLADATEĽ SLOVENSKÝ

Autor: Alfonz Groma

Odhalenie: 1948

Popis:

Ján Levoslav Bella (4. 9. 1843 Liptovský Mikuláš – 25. 5. 1936 Bratislava), hudobný skladateľ, pedagóg. Narodil sa v rodine mikulášskeho katolíckeho učiteľa, ktorý jeho hudobné nadanie podporoval už od útleho detstva. Popri štúdiu teológie vo Viedni si rozšíril hudobné vzdelanie. Pôsobil v Banskej Bystrici a od roku 1869 v Kremnici, kde Bellu zvolili za mestského kapelníka. Tu rozprúdil bohatý hudobný život a vytvoril svoje vrcholné diela - komorné skladby a väčšinu diel cirkevnej hudby. Bella ako katolícky kňaz pociťoval rozpor medzi svojím povolaním a túžbou po rodinnom živote. Napokon sa kňazstva vzdal, odišiel do Sedmohradska, prijal protestantskú vieru a oženil sa. Pôsobil ako profesor hudby, dirigent a organista. Až keď sa v staršom veku vrátil na Slovensko, dospel k druhému umeleckému vrcholu. Napísal operu Kováč Wieland, okrem nej vytvoril mnoho komorných i orchestrálnych skladieb a piesní. Ján L. Bella svojim dielom vybudoval základy slovenskej národnej hudby.

 

 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.