Kontakt

Projekt Jánošík - 300 rokov legendy

Jánošík – 300 rokov legendy je názov mikroprojektu, ktorý Múzeum Janka Kráľa podalo v rámci poslednej výzvy z  Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na 300. výročie popravy legendárneho zbojníka Jánošíka, ktorého v roku 1713 popravili v Liptovskom Mikuláši. Zároveň  je to príležitosť priniesť súčasný pohľad na historickú postavu a legendu, keďže ide o spoločné kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia, ktoré sa prejavilo v jánošíkovskej tradícii ako jedinečný kultúrny fenomén.     

25. júla 2012 zástupcovia Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši podpísali dohodu o spolupráci na projekte s Mestským múzeom v Żywci, vďaka ktorému chceme vytvoriť a vydať slovensko-poľskú publikáciu o Jánošíkovi, rekonštruovať a reinštalovať expozíciu Mikulášska mučiareň a zároveň  prezentovať v Poľsku výstavu Jánošík, karpatský zbojník, ktorú Múzeum Janka Kráľa realizovalo v roku 2006 z projektu cezhraničnej spolupráce Interreg III A, ktorá dodnes mala už 15 uvedení. Plánované sú aj stretnutia pracovníkov partnerských múzeí v Liptovskom Mikuláši a Żywci pri uvedeniach spoločnej publikácie.  

Autorkami plánovanej publikácie bude za Múzeum Janka Kráľa Ružena Antolová, ktorá je zároveň autorkou projektu a za Mestské múzeum v Żywci Barbara Rosiek. Obe sa už v minulosti stretli na Medzinárodnej konferencii o Jánošíkovi v Terchovej.

-ra-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.