Kontakt

Skryté v depozitároch

Zápisnice kuratória Základiny Jána Pálku

30.11.2016

Ján Ľudovít Pálka (1869 – 1935) sa zapísal do histórie nielen ako jeden z významných mikulášskych podnikateľov v garbiarskom priemysle. Preslávil ho aj socializačný experiment, ktorý uskutočnil krátko po prvej svetovej vojne vo svojej kožiarskej fabrike.

Čítať viac

Mechanická ceruzka E. Penkalu

12.05.2016

Pri 145. výročí narodenia mikulášskeho rodáka, chemického inžiniera a chorvátskeho vynálezcu Eduarda Slavoljuba Penkalu (18. 4. 1871 Liptovský Sv. Mikuláš – 5. 2. 1922 Záhreb) sme z depozitára vybrali repliku jeho patentovanej prvej mechanickej ceruzky na svete.

Čítať viac

Vianoce z elektronického archívu

06.04.2016

Múzeum je inštitúcia, ktorá má v prvom rade uchovávať. Múzeum Janka Janka Kráľa sa špecializuje najmä na dejiny mesta Liptovský Mikuláš. Ich mnohoraké podoby a odtiene sa snažíme zachytiť a zachovať tiež mnohorakým spôsobom.

Čítať viac

Vila Dr. Emila Stodolu na pohľadnici zo začiatku 20. storočia

06.04.2016

Vzácnou a obzvlášť spektakulárnou zbierkou nášho múzea, uloženou v depozitári archívnych materiálov, je zbierka historických pohľadníc. Jadro zbierky tvoria pohľadnice dokumentujúce podoby a vizuálne premeny mesta Liptovský Mikuláš.

Čítať viac

Nože na ovocie z domácnosti Jozefíny Kiselyovej

06.04.2016

Reštaurovanie modrých svadobných šiat zemianky Jozefíny Kiselyovej, rodenej Tholt z roku 1872 oživilo záujem o túto vzácnu textilnú zbierku. V snahe dozvedieť sa o ich histórii čo najviac, múzejníci nadviazali kontakt s ich poslednou majiteľkou Annou Bujnovou, rod. Kiselyovou, ktorá poskytla nielen množstvo zaujímavých informácií o šatách, ale postupne priniesla do Múzea Janka Kráľa aj ďalšie predmety z domácnosti Kiselyovcov.

Čítať viac

4. apríl 1945 na fotografiách Martina Kučeru

06.04.2016

Pri 70. výročí oslobodenia Liptovského Mikuláša vám predstavujeme fotografie kapitána Martina Kučeru, ktoré zhotovil 4. apríla 1945. Objektívom svojho fotoaparátu zachytil príslušníkov 1. československého armádneho zboru, ktorí sa po oslobodení mesta ráno o šiestej nakrátko sústredili na dnešnej ulici M. M. Hodžu pri gymnáziu a odtiaľ sa presunuli z mesta smerom na Ružomberok.

Čítať viac

Kočík pre bábiky od dvoch Vierok

06.04.2016

Takmer každá výstava, ktorú v našej výstavnej sieni predstavíme verejnosti, má pre múzejníkov aj zbierkotvorný význam. Keď sme pred rokmi (2001/2002) pripravili výstavu hračiek, veľkú časť z nej tvorili zapožičané exponáty. Niekoľko z nich sme následne dostali i do našich zbierok. K najzaujímavejším a pre návštevníka veľmi atraktívnym „kúskom“ patrí prútený kočík pre bábiky zo začiatku 20. storočia.

Čítať viac

Vianočné ozdoby

06.04.2016

Keď sa v Beňadikovej v roku 1898  zemanom Jánovi a Jozefíne Kiselyovcom Keď sa v Beňadikovej v roku 1898 zemanom Jánovi a Jozefíne Kiselyovcom (Kiszelyovcom) narodil tretí, najmladší syn Elemír, mala vianočná guľa oficiálne len deväť rokov. A striedmo žijúci rodičia dvoch starších vyštudovaných synov, vekom už starší Kiselyovci, ktorých celkom pohltil celoročný kolobeh poľnohospodárskych prác na veľkom hospodárstve, po podobných „daromniciach“ pravdepodobne ani nezatúžili.

Čítať viac

Fotoaparát Voigtländer Brillant z rodiny Hriankovcov

06.04.2016

Bežne je skrytý v depozitári nášho múzea, aktuálne je však ústredným bodom výstavy Samo Hrianka - Listovanie albumom života. Reč je o fotoaparáte značky Voigtländer Brillant z rodiny Hriankovcov.

Čítať viac

Fotoalbum Švajčiarsko 12. 10. - 29. 10. 1947

06.04.2016

Albumy fotografií sú špecifické zbierkové predmety. Taký album je zbierkou sám o sebe – obsahuje niekedy viac, niekedy menej ucelený súbor obrázkov, zachytávajúcich situácie, ktoré sa postupne stávajú dejinami: dejinami rodín, jednotlivcov, miest a obcí, udalostí... najčastejšie sa však uvedené kategórie prelínajú a starý album má mnohorakú výpovednú hodnotu.

Čítať viac

Panský koč

06.04.2016

Panský kočiar typu Mylord je štvorkolesový kočiar so sklápacou strechou a pevným kozlíkom. Jeho dámskou podobou bol kočiar Viktória s odnímateľným kozlíkom. Tieto typy kočiarov pochádzajú  z 19. storočia.

Čítať viac

Janko Alexy medzi členmi spolku Detvan

06.04.2016

Tento rok si pripomíname 120 rokov od narodenia nášho rodáka Janka Alexyho (25. január 1894 – 22. september 1970). Bol všestrannou osobnosťou s mnohorakými aktivitami.

Čítať viac

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.