Kontakt

Synagóga

Synagóga na Hollého ulici, poznačenáinteriéri zubom času, je verejnosti prístupná počas letnej sezónyjúliauguste. Múzeumnej prezentuje históriu kedysi početnej mikulášskej židovskej komunityrôzne umelecké projekty. Pamätná tabuľa na priečelí pripomína vyše 800 obetí  holokaustu odvlečených z Liptovského Mikuláša do koncentračných táborov.

Synagóga predstavuje najmonumentálnejšiu klasicistickú stavbumesteradí sa medzi najväčšie na Slovensku. Židovská náboženská obec ju postavila v r. 1842-1846 na mieste prvej drevenej synagógy. Súčasný vzhľad jejroku 1906 priniesla prestavba podľa projektu známeho budapeštianskeho staviteľa Leopolda Baumhorna, ktorý patrilnajznámejším odborníkov na výstavbu, resp. prestavbu starších synagóg. Podarilo sa mu pôvodný objekt maximálne zachovať, pritom zmodernizovať a rozšíriť jeho kapacitu konštrukciu empor, pričom harmonicky prepojil klasicistický exteriér so secesným interiérom.  

V roku 1979 synagógu od židovskej náboženskej obci odkúpil Mestský národný výborLiptovskom Mikuláši. Využíval ju ako skladisko rôzneho materiálu, takže pôvodný interiér bol  zničený. Zachovali sa len radové drevené lavice na galériách. Nové vedenie mesta Liptovský Mikuláš saroku 1991 rozhodlo synagógu opäť sprístupniť verejnosti. Do záchranných prác v schátralom objekte investovalo 5 miliónov korún. V roku 1998 ju odovzdalo do vlastníctva Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Tel.: 044/552 25 54, Mobil.: 0915 317 490

 

 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.