Kontakt

Upútavka

Vážení návštevníci, aj po skončení letnej sezóny Vás pozývame do Múzea Janka Kráľa na Námestí osloboditeľov. Expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny. Nachádzajú sa tu listiny, viažúce sa k založeniu mesta, postaveniu gotického kostola, k zemianskej rodine Pongrácovcov, reformácii, vyhláseniu mesta za sídlo Liptovskej župy, rozvoj cechov a remesiel, školstva, ale aj priemyslu. Viac pozornosti je venované obdobiu 19. stor., keď bolo mesto centrom kultúrneho a spoločenského života. Exponáty a dokumenty približujú aj ďalšie významné udalosti a medzníky v živote mesta, ktoré sa zapísali do dejín celej krajiny.
Zároveň môžete navštíviť našu najmenšiu expozičnú miestnosť, Mikulášsku mučiareň. V blízkosti miest, kde pred tromi storočiami prebiehal súd s legendárnym zbojníckym kapitánom Jurajom Jánošíkom, dnes uvidíte zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní, ktoré spolu s historickými mučiarenskými nástrojmi ako dereš, škripec či španielska čižma približujú metódy, akými bol vedený súdny proces s Jánošíkom i dobu, v ktorej žil.
 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.