Kontakt

Úspešný projekt MJK

Múzeu Janka Kráľa sa podarilo získať z grantového programu Ministerstva kultúry SR na rok 2012 finančné prostriedky na financovanie dvoch svojich projektov. Jedným z nich je komplexné zreštaurovanie vzácnych svadobných šiat liptovskej zemianky.

Zbierkový fond Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši zahŕňa i bohatú zbierku historického textilu, ktorá dokumentuje najmä meštiansku a ľudovú módu prvej polovice 20. storočia. Svadobné šaty liptovskej zemianky z poslednej tretiny 19. storočia patria bezpochyby medzi najvzácnejšie predmety tejto zbierky, pričom v nej reprezentujú krátke obdobie turnýrovej módy z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Šaty Múzeum Janka Kráľa získalo v roku 1982 kúpou od pani A.Bujnovej z Bratislavy, ktorá bola pravdepodobne jedným z potomkov či príbuzných zemianskeho rodu Kiszelyovcov (Kyseľovcov, Kiszeľovcov) z Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš. Príslušníci tohto rodu zastávali v priebehu 18. až 20. storočia rôzne významné funkcie v štátnej správe, Arpád II. Kiszely (1867 – 1956) bol aj hlavným liptovským županom. Podľa múzejnej dokumentácie sú šaty datované do roku 1871. Ich hodnotu spolu s presným datovaním a priradením k pôvodnému majiteľovi zvyšuje i skutočnosť, že sa zachovali kompletné.

Vzácne šaty sú však vzhľadom na ich vek značne poškodené a znečistené a vyžadujú si preto špeciálne očistenie i reštaurátorský zásah. Keďže ide o vysoko špecializovaný a finančne pomerne náročný úkon, múzeum sa rozhodlo žiadať o financie na jeho realizáciu cez dotačný program Ministerstva kultúry SR. Projekt bol úspešný, a tak boli šaty v týchto dňoch prevezené do špecializovanej reštaurátorskej dielne v Bratislave. Ich zreštaurovanie a zhotovenie špeciálnych výstavných pomôcok (figurína, turnýra) vzácnu múzejnú zbierku zhodnotí, zamedzí jej ďalšiemu poškodzovaniu a pomôže nám ju tak uchovať aj pre ďalšie generácie. V neposlednom rade umožní aj jej výstavnú prezentáciu. Po zreštaurovaní sa tak šaty spolu s dokumentáciou o reštaurovaní môžu stať východiskovým predmetom výstavy o liptovských zemianskych rodoch, prípadne o rode Kiszelyovcov.

-ľr-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.