Kontakt

Výstavná sieň zrekonštruovaná z grantu Ministerstva kultúry SR

Múzeum Janka Kráľa už roky bojuje so zavĺhajúcimi múrmi v najstaršej zo svojich budov – prvom stoličnom dome. Na riešenie problému získalo múzeum finančné prostriedky z programu „Obnovme sme si svoj dom“ grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Budova prvého stoličného domu má od roku 1963 štatút zákonom chránenej národnej kultúrnej pamiatky. Tomu bol podriadený aj výber metódy, akou prebehla sanácia zavlhnutého muriva v jej prízemných priestoroch, využívaných múzeom z prevažnej časti na výstavné účely. Zvolená metóda – elektroosmóza – patrí medzi nedeštruktívne spôsoby vysušovania muriva a spočíva v zavedení kladnej elektródy na vlhké murivo a umiestnení zápornej elektródy pod úroveň základov budovy. Vzájomné prepojenie elektród vytláča vlhkosť z múrov späť do podložia.

Obnova výstavnej siene a priľahlých priestorov aplikáciou uvedenej metódy prebehla v čase od 19. apríla do 10. júna 2012. Šetrným spôsobom sa tak nahradila chýbajúca horizontálna hydroizolácia v obvodovom murive a zabránilo sa tak ďalšiemu vzlínaniu zemskej vlhkosti, ktorá bola príčinou zavĺhania muriva a rozpadu omietok. V rámci sanačných prác bola odkrytá časť pôvodného muriva budovy. Jeho fragment ostal v priestore schodiska priznaný, niekoľko storočí staré režné kamenné murivo si tak môžu prezrieť aj návštevníci múzea.

Realizáciou projektu sa však boj múzea s vlhnúcimi múrmi neskončil, pretože s rovnakým problémom zápasí aj v ďalších svojich objektoch. O finančné prostriedky na sanáciu zavĺhajúceho muriva v Rodnom dome súrodencov Rázusovcov sa múzeum bude uchádzať opäť cez grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013.

-zun-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.