Kontakt

Výtvarná súťaž Hodža hovorí, počúvajme...

Poslanie súťaže:

Múzeum Janka Kráľa je tvorcom a prevádzkovateľom unikátnej expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktorá má svoje sídlo v priestoroch starej evanjelickej fary v Liptovskom Mikuláši na dnešnom Námestí Žiadostí slovenského národa. V jej interiéri je zriadená múzejná expozícia spolku Tatrín. Tieto priestory boli svedkami prelomových udalostí, ktoré sú spojené so založením spolku na ustanovujúcej sednici v auguste 1844, a to priamo vo farskej budove, ktorá bola domovom i úradom kňaza Michala Miloslava Hodžu viac ako 30 rokov.

Hneď po štúdiách, ako 26-ročný, dostal dôveru najväčšej evanjelickej cirkevnej obce na Slovensku a stal sa vrbicko-svätomikulášskym farárom. Liptov si zamiloval a jeho pozdvihnutiu venoval celý svoj život.

V roku 2016 si 205. výročie narodenia Michala Miloslava Hodžu pripomenieme aj prostredníctvom výtvarnej súťaže. Jej vyhodnotenie a výstava z najlepších žiackych výtvarných prác sa uskutoční 5. októbra 2016 v priestoroch expozície Tatrín a Žiadosti slovenského národa, ktoré pripomínajú Hodžovo účinkovanie. 

 

Pravidlá súťaže:

  1. Žiaci ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou zobrazia Michala Miloslava Hodžu a dopíšu niektorý z jeho známych výrokov. Pre lepšie pochopenie témy žiakmi je možné absolvovať prehliadku expozície Tatrín spojenú s obrazovou prezentáciou zameranou práve na osobnosť M. M. Hodžu. Priamo v expozícii je možná aj samotná realizácia výtvarných prác, ktoré budú následne zaradené do súťaže.
  2. Maximálny stanovený formát výtvarnej práce je formát A3.
  3. Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci základných a umeleckých škôl v okrese Liptovský Mikuláš.
  4. Súťažné kategórie: 1. kategória: I. stupeň ZŠ; 2. kategória: II. stupeň ZŠ; 3. kategória: základné umelecké školy.
  5. Trvanie súťaže: od 1. apríla 2016 do 30. septembra 2016.
  6. Spôsob označenia výtvarných prác: Na zadnú stranu práce uviesť meno žiaka, jeho vek, ročník a názov školy.
  7. Jeden autor sa môže do súťaže zapojiť jednou súťažnou prácou.
  8. Spôsob a miesto doručenia výtvarných prác: Označené výtvarné práce zašlite alebo doručte osobne na adresu: Múzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
  9. Vyhodnotenie súťaže: Odborná porota v každej súťažnej kategórii vyberie tri najlepšie práce a určí ich poradie. Víťazi súťaže budú vyhlásení a ocenení zaujímavými cenami 5. októbra 2016 na otvorení výstavy žiackych prác v expozícii Tatrín a Žiadosti Slovenského národa. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov budú vystavené najlepšie súťažné práce. 
  10. Výstava žiackych prác potrvá do 16. decembra 2016. Po tomto termíne si práce možno osobne vyzdvihnúť v sídle Múzea Janka Kráľa.

Kontaktná osoba:  Paed.Dr. Katarína Verešová Tel.: 044 55 22 546 alebo 044 55 22 554

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.