Kontakt

Výzva pre Mikulášanov

Naše mesto bolo v druhej polovici 20. storočia sídlom viacerých priemyselných podnikov. Po roku 1989 boli privatizované, transformované, neskôr aj zlikvidované. Väčšina veľkých závodov sa vytratila z nášho života. O Kožiarskych závodoch, Maytexe, Stredoslovenských konzervárňach a liehovaroch, Linape, Okresnom podniku priemyslu a služieb Liptov či Komunálnych službách akoby nezostalo ani pamiatky. V mestskom múzeu sa zachovali len drobné čriepky dokumentujúce ich činnosť. Preto sa obraciame na Mikulášanov s prosbou. Poobzerajte sa po svojich domácnostiach. Možno nájdete predmety súvisiace s mikulášskym priemyslom a tunajšími službami. Zaujímajú nás výrobky, ale aj propagačné materiály, reklamy, plagáty, firemné kalendáriky, fotografie, novinové články, firemné odznaky, diplomy aj osobné spomienky a všeličo iné, čo akokoľvek súvisí so zaniknutými mikulášskymi národnými podnikmi.

Kontaktujte nás na telefónnom čísle 55 250 55 alebo emailových adresách blazekova@mjk.lm.sk alebo nemcova@mjk.lm.sk.

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.