Kontakt

Vzácne textílie sa dočkali reštaurovania

Medzi textilnými zbierkami v našom múzeu uchovávame aj tri vzácne kúsky – obradové textílie z liptovskomikulášskej synagógy. Pracovníci múzea ich našli v skladových priestoroch synagógy koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Po najnutnejšej očiste a konzultácii s kolegami zo SNM Múzea židovskej kultúry boli zaradené do zbierkového fondu. Hoci boli veľmi poškodené, o ich historickej a kultúrnej hodnote nebolo pochýb, veď išlo o predmety, ktoré slúžili dlhé roky pri bohoslužobných obradoch, alebo ich umocňovali, či dopĺňali. „Naše“ textílie určili na diaľku pracovníci Múzea židovskej kultúry v Bratislave. Ide o obal na Tóru, parochet – oponu na svätostánok a bližšie neidentifikovaný vlnený záves.

Kvôli veľkým poškodeniam sa dostali „na svetlo sveta“ len raz – pred pár rokmi boli súčasťou výstavy v Liptovskom Hrádku. Aby čo najdlhšie vydržali v depozitári múzea, mohli byť prezentované na výstavách, krátkodobo inštalované napríklad pri podujatiach v synagóge a zároveň boli prístupné na štúdium odborníkom i na zapožičanie iným múzeám, potrebovali nutne reštaurovanie.

Po tom, ako projekt reštaurovania týchto textílií podporilo dotáciou v plnej požadovanej výške Ministerstvo kultúry SR, už nič nebránilo tomu, aby boli odvezené do Bratislavy, kde sa ich ujala reštaurátorka Mgr. art. Sylvia Birkušová, ktorá minulý rok pre naše múzeum zreštaurovala vzácne svadobné šaty liptovskej zemianky. Práve ona potvrdila na základe použitých materiálov vzácnosť týchto artefaktov - najstarší obal na Tóru datovala do 18. storočia, zvyšné textílie najneskoršie do 19. storočia. To znamená, že prinajmenšom obal na Tóru je zrejme predmet, ktorý sprevádzal náboženský život komunity takmer od jej začiatkov v Liptovskom Mikuláši, keďže príchod prvých členov židovskej obce do Svätého Mikuláša sa datuje približne do roku 1720.

Textílie budú zreštaurované do konca roku 2013, možno sa o nich dozvieme aj ďalšie zaujímavé skutočnosti. S ich obnovenou krásou sa iste podelíme aj s návštevníkmi múzea a synagógy i s priaznivcami našej webovej stránky.

-ľr-

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.