Kontakt

Zmluvy 2015

Zmluva s Prima banka Slovensko, a.s  o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva, zverejnené - 24.2.2015

Zmluva o poskytovaní účtovných služieb, zverejnené - 13.3.2015

Zmluva o platbe členského príspevku na rok 2015, zverejnené - 31.3.2015

Zmluva o dielo č. 1/2015 s Jánom  Majerčíkom, zverejnené - 3.6.2015

Zmluva s TOPSET Solutions s.r.o., zverejnené - 2.6.2015

Zmluva s OOCR REGION LIPTOV. zverejnené - 1.7.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov s Denisou Rybkovou. zverejnené - 1.7.2015

Zmluva o dielo č.  2/2015 s M. Masarikom a B. Hazuchovou. zverejnené - 1.7.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.1/2015. zverejnené - 9.7.2015

Zmluva o dielo č. 3/2015 s Karine Sarkisjan. zverejnené - 5.8.2015

Zmluva o poskytovaní právnych služieb. zverejnené - 14.9.2015

Dohoda o zodpovednosti za prevzatie a správu zvereného majetku a peňažných hodnôt. zverejnené - 25.9.2015

Zmluva o dielo č. 4/2015 s Ján Papuga.  zverejnené - 15.10.2015

Zmluva o spolupráci pri tvorbe ponuky regionálnej zľavovej karty.  zverejnené - 19.10.2015

Darovacia zmluva s Mr. Dov Dvir č. 2/2015. zverejnené - 27.10.2015

Zmluva o dielo č.5/2015 s doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. zverejnené -  30.10.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.6/2015. zverejnené - 30.11.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.3/2015. zverejnené - 10.12.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.4/2015. zverejnéné - 14.12.2015

Zmluva o výpožičke č.3/2016. zverejnené - 14.12.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.2/2015. zverejnené - 14.12.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.5/2015. zverejnené - 14.12.2015

Zmluva o nákupe múzejných predmetov č.7/2015. zverejnené - 14.12.2015

Kúpna zmluva s Mgr.Miroslav Nemec. zverejnené - 8.1.2016

Zmluva o výpožičke č. 10/2015. zverejnené - 8.1.2015

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.