Kontakt

Zmluvy 2016

Zmluva o výpožičke č. 1/2016. zverejnené - 20.1.2016

Zmluva o výpožičke č. 2/2016. zverejnené - 20.1.2016

Kupna zmluva č. KU/01/16/1. zverejnené - 28.1.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 12/2014. zverejnené - 17.2.2016

Zmluva o výpožičke č. 4/2016. zverejnené - 17.2.2016

Zmluva o výpožičke č. 6/2016. zverejnené - 17.2.2016

Zmluva o udelení súhlasu na použitie reprodukcií zbierkových predmetov č. 1/2016. zverejnené - 7.3.2016

Zmluva o výpožičke č. 7/2016. zverejnené - 10.3.2016

Zmluva o výpožičke č. 8/2016. zverejnené - 10.3.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva kultúry SR na rok 2016. č. MK-4239/2016/3.2. zverejnené - 16.3.2016

Zmluva o dielo č. 1/2016 s Mgr. Zdenko Ďuriška. zverejnené - 17.3.2016

Zmluva o výpožičke výstavy č. 2/2016. zverejnené - 23.3.2016

Zmluva o výpožičke výstavy č. 3/2016. zverejnené - 1.4.2016

Zmluva č. 3/2016 s OOCR.zverejnené - 20.4.2016

Zmluva o dielo č. 2/2016 s Doc. PhDr. Agustín Maťovčík. DrSc. zverejnené - 3.5.2016

Zmluva o dielo č. 3/2016 s PhDr. Helena Saktorová, PhD. zverejnené - 3.5.2016

Zmluva o dielo č. 4/2016 s Ján Broska. zverejnené - 3.5.2016

Zmluva o dielo č. 5/2016 s Karine Sarkisjan. zverejnené - 14.7.2016

Zmluva na komisionálny predaj č. 26/2016. zverejnené - 28.12.2016

Zmluva o výpožičke č. 15/2016 s Liptovská galéria P.M. Bohúňa. zverejnené 28.12.2016

Zmluva o výpožičke č.17/2016 s Liptovská galéria P.M. Bohúňa. zverejnené 28.12.2016

Zmluva o výpožičke č. 16/2016 s Liptovská galéria P.M. Bohúňa. zverejnené - 28.12.2016

 

 
 
© 2010 - 2019 Múzeum Janka Kráľa - všetky práva vyhradené.
Tvorba webstránok FreeTech services, spol. s r.o.